Terapi

Många kommer till en punkt i livet då de behöver prata med någon. Kanske är ett samtal med en familjemedlem eller en vän varken möjlig eller önskvärd. Med hjälp av terapi kan man tackla olika skeenden i livet. Skilsmässa och allvarliga kriser är vanligen att förknippat med terapi. Men att undra över meningen med livet, bearbeta en svår uppväxt eller vilja ha bättre självförtroende kan vara lättare eller direkt nödvändigt att göra tillsammans med en legitimerad psykoterapeut eller psykolog. Oavsett orsak till att söka hjälp, är den gemensamma nämnaren att vilja må bättre och att ha ett bra liv. Så vilken terapiform passar bäst?

Terapi i olika former

De två vanligaste formerna i Sverige är kognitiv beteendeterapi (KBT) och Psykodynamisk terapi (PDT). Kognitiv beteendeterapi, KBT, handlar om att förändra sitt beteende och sitt förhållningssätt till sig själv och andra. Genom att vara mer fokuserad på nuet och en lösning (hur?) och inte så fokuserad på orsaken till problemet (varför?). Patienten är expert på sig själv och terapeuten är utbildad inom psykoterapi och tillsammans arbetar man fram en lösning. Terapeuten är mer delaktig än i PDT och vanligt är att få uppgifter med sig hem för att arbeta med till nästa session. En KBT-behandling är oftast begränsad till ett visst antal gånger, vanligtvis 10 – 20 gånger.

Terapi - en möjlighet att må bättre

Psykodynamisk terapi, PDT, handlar om att tillsammans med terapeuten försöka förstå orsaken till sina problem. Genom att reflektera bakåt i tiden, kring sig själv och sina relationer, men med fokus på framtiden. Man undersöker samband i livet, genom flera samtal, för att öka patientens medvetenhet om sig själv. Med ökad självkännedom ökar förmågan att förstå sig själv och må bättre i livet. Korttidsterapi brukar pågå mellan 12 och 40 besök medan långtidsterapi i regel pågår i flera år. Andra former är exempelvis gestaltterapi och kroppsterapi. Gestaltterapi där man i grupp framställer konfliktfyllda scener för att genom dessa arbeta med terapeut och kroppsterapi som fokuserar på kroppen och andningen.

Vilken terapi ska man välja?

Har man nu bestämt sig för att söka terapi, kan det vara svårt att veta vilken form man ska välja. Vissa känner direkt när de läser beskrivningen vad som passar deras situation bäst. Hur man ska välja handlar dels om problemet och dels om hur man fungerar som person. Den viktigaste aspekten är dock, oavsett terapiform, att känna sig bekväm med sin terapeut och kunna känna tillit. Vilket är A och O för en lyckad behandling. Precis som i alla relationer kommer inte den djupare tilliten efter ett par besök, men det ska kännas rätt och behagligt att prata öppet om sig själv och sina problem.

Man behöver inte bestämma en behandling innan man känt efter. Börja med att boka en eller ett par besök. Man har rätt att veta vad ens terapi kommer att kosta, hur terapin kommer att gå till, hur länge den pågår, var man ska träffas och vad den ska leda till. Oavsett terapiform behöver man vara beredd på att arbeta med sig själv och försöka våga prata om det som är svårt för att göra en förändring. Det är bra att fundera ut vad man vill uppnå innan man bokar ett möte för att öka chansen att bli nöjd med terapin.

Vart ska man vända sig?

När man vill söka terapi kan ett bra första steg vara att söka på internet efter mera information om den terapiform som intresserar mest. Om man söker vård genom landstinget kostar terapibesöken som ett vanligt läkarbesök och högkostnadsskyddet gäller. Vill du söka vård genom landstinget, bokar du en tid på vårdcentralen som remitterar dig vidare till lämplig terapeut eller psykolog. Är man under 18 år kan man vända sig till Barn och ungdomspsykiatrin, BUP eller vissa ungdomsmottagningar som erbjuder legitimerad terapeut. Man kan även söka privat terapi men då får man stå för hela kostnaden själv, i vissa fall finns rabatter för studenter och arbetslösa. Du kan även vända dig till kyrkan för samtal med präst eller diakon/diakonissa.