PTSD – posttraumatiskt stressyndrom

Sorg är en normal och viktigt del av livet, något som alla möter på ett eller annat sätt. Men i vissa fall blir sorgen så traumatisk att personen kan utveckla så kallat posttraumatiskt stressyndrom. Det drabbar personer som befunnit sig i livsfara av olika slag eller blivit utsatt för mycket allvarliga kränkningar av den personliga integriteten. Det är alltså inget man föds med, inte heller är det något man utvecklar utan skäl och trots traumatiska upplevelser är det heller ingen garanti för att bli drabbad av tillståndet. Posttraumatiskt stressyndrom förkortas PTSD och är den vanligaste benämningen för sjukdomen i vardagligt tal.

Posttraumatiskt stressyndrom skapar lätt ensamhetskänslor.

Posttraumatiskt stressyndrom – orsak och symptom

Vanliga orsaker till PTSD är krig, rån, misshandel, allvarliga hot om ens liv/existens, fosterdöd, naturkatastrofer, allvarliga sjukdomsbesked, bilolyckor, våldtäkt eller sexualiserat våld. Orsaken till att en person utvecklar posttraumatiskt stressyndrom kan vara både personlig, som fosterdöd, eller opersonlig, som ett rån. Man räknar med att det idag är 1% – 3% av Sveriges befolkning som lider av PTSD. Både vuxna och barn kan utveckla syndromet och de händelser som ger störst risk för sjukdomen är våldtäkter och sexuella övergrepp. PTSD kännetecknas av en hög ångest- och stressnivå som vanligen uppstår inom några veckor men upp till ett halvår efter händelsen. Man kan dock vara omedveten om sitt tillstånd.

Symptomen är många men huvudsakligen är de: Återupplevande – att man får flashbacks, mardrömmar om händelsen eller ständigt tänker på traumat. Överdrivet vaksam och överspänd – lättirriterad, lättskrämd, sömnproblem och vaksam på risker för eventuella nya trauman. Minnesförlust – en total eller delvis minnesförlust som oftast begränsas fram till, under eller efter traumat. Andra vanliga problem som kan uppstå vid posttraumatiskt stressyndrom är missbruk, depression, koncentrationssvårigheter och andra stressrelaterade störningar. Även hopplöshetskänslor och en uppgivenhet inför livet är vanligt. Symptomen är inte lätta att leva med och leder ofta till att personen isolerar sig på flera olika sätt eller upplever skuld och skam.

Behandlingar vid Posttraumatiskt stressyndrom

Desto snabbare en traumatiserad person kommer i behandling efter en händelse, desto större möjlighet att tillfriskna snabbt, generellt sett. Det sociala nätverket och eventuellt stöd i vardagen är mycket viktigt för tillfrisknande av posttraumatiskt stressyndrom. Tillståndet kräver en långsiktig behandling och får så att säga ”ta den tiden det tar”, då det är olika från person till person vad som krävs för att återhämta sig efter trauma. Terapi är den viktigaste behandlingsformen, men även medicinering. Främst då medicinering i form av antidepressiva (SSRI-preparat). Terapeutiska behandlingar som visat sig verka bäst är KBT (kognitiv beteendeterapi) och EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

KBT och EMDR har i olika undersökningar visat sig vara ungefär lika verksamma för posttraumatiskt stressyndrom. Båda terapiformerna hjälper att återskapa de traumatiska minnena för att behandla de känslorna som minnena väcker under behandling. Att under kontrollerade former få hjälp av en yrkesperson att återskapa minnena och där få hjälp att tackla känslorna som uppstår, gör på sikt att stressen och ångestkänslorna tappar sin kraft och minnena blir mindre laddade. En person som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom kan ofta känna sig som fången med sina minnen och att då ha en trygg, utbildad person att ”ta med” tillbaka till händelsen kan luckra upp den fängslande känslan inombords. Sjukskrivning kan vara att föredra tills dess att man kan hantera sin vardag och sina minnen på ett mer avspänt och friskt sätt. Det finns även föreningar och internetforum för mera stöd.

Råd till anhöriga

Att leva som anhörig till någon som drabbats av posttraumatiskt stressyndrom kan vara mycket svårt. Det kan vara lätt att ”svepas med” i den traumatiserades känslor eller tvärtom vara helt utanför och inte förstå alls vad som pågår. Du som anhörig kan också ha behov av stöd och om du vill få kontakt med andra i liknande situation så finns det stödorganisationer för detta. Posttraumatiskt stressyndrom är ett mycket allvarligt tillstånd som inte bara drabbar den som varit med om traumat utan även de som senare ska leva med personen. Glöm inte bort dig själv som anhörig och våga be sjukvården om hjälp för både dig och den med PTSD. Med rätt behandling läker sorgen.