Psykiatrin i Sverige

Under de senaste 20 åren har någonting skett i Sverige inom den människovårdande sfären och speciellt psykiatrin. Klimatet tycks ha hårdnat, och det är inte utan oro man ser människor fara illa och ofta stå utan vård när psykiatrin får minskade resurser och samhället kräver mer av individen. Man måste vara stark för att vara sjuk i dagens Sverige. Ibland får man höra skräckhistorier av misskötsel och vanvård hämtade från dagens Sverige och det kommer från både statliga och privata vårdhem och sjukhus. I sviterna av privatiseringar inom vården drabbas den enskilde och ensamheten växer sig starkare hos de som lider mest.

Psykiatrin och hemlösheten

I spåren av nedmonteringen av de statliga skyddsnäten växer problemen för den enskilde som ratats av samhället men inte kvalificerat sig för vård inom psykiatrin. Hemlösheten ökar och trots att man pratar om ett Sverige i högkonjunktur så har vi aldrig haft så många hemlösa på våra gator som nu under 2000-talet. Medan gamla tiders psykiatri experimenterade med varma och kalla bad för den som var i behov av vård så tycks samhället idag experimentera med hur mycket en sjuk orkar med innan katastrofen är ett faktum. Det krävs verkligen en hel del styrka av den sjuke när skyddsnäten har brustit.

Psykiatrin i dagens Sverige

Det krävs nya grepp inom psykiatrin och kanske krävs en mer engagerad omsorg, ett större engagemang för den lidande, än vad samhället kan erbjuda. Tid är pengar och pengar är tid i en evig rundgång som aldrig tycks ha de sjuka och svaga som prioritet. Ett kallt samhälle växer fram där man låter sjuka och gamla bo på gatan och soppkökens köer blir längre för varje dag som går. Är inte den lille vännen lönsam så finns det inget skyddsnät som fångar upp i fallet. Skyddsnätet finns inte längre till för någon, som inte kan köpa sig privata lösningar långt borta från samhällets brister.

En bit av Amerika

Under Alliansens politik började nedmonteringen av såväl de ekonomiska skyddsnäten som psykiatrin. Alliansen drömde om Amerika´t och man ville bli en del av den amerikanska drömmen men när man försökte imitera amerikanarna så höll man, likt kapten Krok, för det ena ögat och såg bara halva sanningen om det amerikanska idealsamhället. Man drömde om att köpa sig fri från höga skatter och få den svenska befolkningen att finansiera sina egen trygghet via privata sjukförsäkringar och det är där, som det enögda resonemanget framstår som allra tydligast. Vad de glömde var att har man inte råd med tak överhuvudet så kanske man heller inte har råd med en privat sjukvårdsförsäkring.

Sverige behöver bromsa i sin vilda glädjeyra över världens alla möjligheter till tillväxt och entreprenörsanda. Vi får inte lämna de sjuka och gamla i dikeskanten bredvid vår allt snabbare snurrande karusell av obegränsade karriärs-möjligheter. Vi behöver inse att det inte är framgång att lämna ett samhälle i misär bakom sig i sin vilda framfart. Sverige har varit ett land som legat i topp när det gäller skyddsnät och välfärd men det var förr, och det samhälle vi lämnar efter oss åt våra barn lämnar mycket i övrigt att önska av medmänskligheten inom vården och framförallt psykiatrin.

Den sjuka vården

Hur mår psykiatrin? Sjukvården mår inte bättre än dess friskaste patient men om sjukhuset är stängt och tillbommat så är väl allt gott och väl? Nej, tyvärr löser inte de stängda sjukhusen några problem. Tvärtom. Att hemlöshet och misär ökar på våra svenska gator är ett tecken på att Sverige är sjukt. Sverige behöver stanna upp. Sverige måste sakta ner sin vilda framfart och börja med att se om sitt hus. Aldrig tidigare hade det varit accepterat med äldre och sjuka i hemlöshet. Vi är ingen amerikansk utpost som likt Alaska skvalpar i utkanten av den Amerikanska kontinenten. Vi är Sverige, och vi har sjuka som är beroende av medmänsklighet inom psykiatrin. Det är dags för Sverige att vända om.