Livskriser

Alla människor går någon gång igenom en livskris. Livskriser är jobbiga men de är en del av livet, som man hör på namnet. Kriser kan yttra sig på olika sätt och uppkomma av vitt skilda anledningar. En orsak kan vara problem i skolan eller på jobbet, besvärliga familjeförhållanden, olika typer av beroenden som eskalerar eller att man har svårigheter i sina sociala relationer. Livskriser kan även uppkomma av plötslig sjukdom, oväntade dödsfall eller att ens planer inte går som man har tänkt sig. Vid en kris frågar sig många varför detta hände och vad man kan göra för att förhindra att det blir värre. Ifall man känner att man befinner sig i ett utsatt läge finns stöd att få, både av samhället och av ens nära och kära.

Livskriser i hemmet

En skilsmässa, en släktings bortgång eller problem med mobbning är exempel på livskriser som kan drabba en hel familj. Skilsmässor är uppslitande för alla inblandade, även i de fallen där föräldrarna fortfarande är vänner med varandra och har en god kontakt. Att behöva flytta och omskapa tanken om familjens trygga famn kan vara uppskakande för både de vuxna och för barnen. Samma tankeprocess kan behöva äga rum om en äldre släkting avlider, särskilt om man umgicks mycket och delade en vardag ihop. Om en familjemedlem har svårt med sociala kontakter och rentav blir mobbad brukar även detta påverka alla i familjen. Detta är bara exempel på några omskakande livskriser som får efterdyningar som brukar sträcka sig längre än till bara en person.

Samtidigt som vissa livskriser kan drabba en hel familj på ett negativt sätt kan det även vara en fördel att vara många. En familj är en enhet där medlemmarna står vid varandras sida vad som än händer. I alla fall är tanken att det ska vara på det sättet, men i vissa familjekonstellationer fungerar det inte som det är tänkt. En del kriser kan förstärkas i hemmamiljön om man inte får det stöd som man borde kunna förvänta sig av sin familj. Om någon exempelvis blir mobbad och behöver en förälders hjälp utan att få det så kan det istället ge upphov till en ännu större kris, som verkar på flera plan.

Livskris eller utvecklingsfas?

Ordet kris kommer från grekiska språket och brukar översättas till ”vändning” eller ”rubbning”. Egentligen behöver en plötslig vändning eller en kraftig rubbning inte vara något dåligt, utan det kan till och med vara något bra. En livskris kan vara den förändring som är nödvändig för att bereda plats för något annat. Istället för att se livskriser som något odelat negativt kan man välja att se dessa situationer som en chans att skapa något nytt. Inom vissa terapiformer pratar man om kriser som en ny utvecklingsfas, eftersom man då befinner sig i en position där ens agerande är avgörande för ens framtid. En skilsmässa kan till exempel vara en början till en ny, bättre relation.

Livskriser kommer i olika former

Livskriser är förvisso inte roliga, men det kan utveckla en som person och komma med fördelar som man kanske inte har tänkt på. Nästan alla människor eftersträvar att känna en trygghet i livet, vare sig om de gör detta medvetet eller inte. Att bryta upp en trygghet och ge sig ut på osäker mark kan kännas som en ödesdiger handling som man inte ger sig på i första taget. På grund av rädsla för det okända väljer många att stanna i osunda relationer och dåliga skol- eller arbetsmiljöer. ”Man vet vad man har, men inte vad man får”, kanske man tänker. I dessa lägen gäller det att våga lita på att allting kommer ordna sig, även om man inte vet hur det kommer att ske. Livskriser kan rentav vara något bra.

Kris eller inte kris?

Om man strävar efter att alltid kunna förklara sina livskriser har man nog gett sig ut på en resa utan något skönjbart slut, eftersom kriser sällan går att förklara såsom vi människor gärna vill. Det kan vara svårt att acceptera detta faktum men man bör försöka närma sig tanken på att livskriser drabbar alla, minst en gång i livet. Detta är en del av livet och det är ingenting att vara rädd för, även om det inte heller är något som man kanske ska eftersöka och alltid befinna sig i.

Är du drabbad av en livskris? Det betyder att du lever. Många människor mår dåligt eftersom de tror att de har gjort någonting fel, när det i själva verket är en del av livet att uppleva förändringar. Livskriser kan uppkomma av många olika anledningar och är svåra att försvara sig från. Om man känner att man inte kommer klara krisen på egen hand bör man söka stöd.