För sorg

Är du eller någon närstående i din familj eller vänkrets drabbad av sorg? Livet är tyvärr oförutsägbart och ibland kan ovälkomna saker ske, som gör att man blir väldigt ledsen. Det kan handla om att en allvarlig sjukdom slår till, någon kanske skadar sig i en olycka eller så sker det allra värsta – att någon går bort. Sorg visar sig på olika sätt för alla människor. En del blir inåtvända och pratar inte med någon om hur de känner, medan andra nästan skriker ut sina känslor. Här på För sorg vill vi hjälpa den som går igenom en tung sorgprocess. Du kan bland annat läsa om de olika faserna i sorg och hur man kan vara stöd åt andra. För sorg är här för den som sörjer.

För sorg är här för dig

Idén bakom För sorg är att ingen ska lämnas ensam i livets svåra stunder. Det kan vara frestande att gå undan och vända sig bort från sina medmänniskor när man har drabbats av en stor kris i livet. Vissa tar situationen personligt och tror kanske att hon eller han har förtjänat det som sker. Så är det aldrig, tvärtom. Alla människor drabbas av kriser då och då, det är inte ovanligt utan hör livet till. Det gäller bara att kunna hantera dessa händelser.

Om man känner att man inte klarar av en jobbig situation ensam ska man genast söka stöd. I vissa fall är man ensam om att vara drabbad men om det till exempel handlar om ett dödsfall är det sannolikt flera som känner sorg. Det kan handla om familjemedlemmar, nära vänner, arbetskollegor och övriga personer som har haft med den bortgångne att göra. För sorg uppmuntrar dig som sörjer att våga prata med andra om känslorna. Det kan hjälpa mycket mer än vad man kanske tror. Om det är för känsligt att prata med någon annan som är drabbad är det klokt att koppla in en utomstående, till exempel För sorg.

För sorg ger stöd åt sörjande

Stadier i sorgen

Här på För sorg vet vi att det finns många olika teorier om hur sorg beter sig. Oavsett vad det är som har utlöst din tunga smärta kan man skönja ett mönster i hur sorg ser ut för de flesta människor. En välanvänd modell är framlagd av Elisabeth Kübler-Ross som har skrivit en bok om förlust och sorg. Hon menar att det finns sju stadier i sorg som kan manifesteras på olika sätt för människor. En del upplever stegen i jämn ordning medan andra känner av allt på samma gång.

I det första stadiet av sorg ryms chock och förnekelse. Detta kan sitta i olika länge, beroende på situation och personlighet. Vidare följer smärta, eventuell skuld, stark ilska och sedan kan en hopplös förhandlingsfas inledas där den sorgsne försöker komma på utvägar ur känslan. Här på För sorg vill vi hjälpa de drabbade att så fort som möjligt kunna acceptera vad som har skett, så att man kan gå vidare in i känsloprocessen. Efter starka negativa känslor brukar det komma nya faser som består av nyorientering och återuppbyggnad. För sorg är gärna här för dig genom alla dessa olika steg.

Aldrig sluta sörja

Några kanske motsätter sig tanken att man ska försöka komma över att någon har gått bort, till exempel. Att uppleva sorg handlar inte om att man bara ska gå vidare och försöka glömma det som har hänt, men däremot är man hjälpt av att hitta ett förhållningssätt som känns hanterbart. Oavsett om du har varit med om en olycka, en tuff skilsmässa eller plötslig död är det värt att investera kraft och tid i processen, så att sorgen inte tar över ditt liv. För sorg uppmuntrar både till samtal med nära och kära samt med professionella inom psykiatrin eller liknande instanser.

Det kan kännas hedrande för händelsen i sig att aldrig sluta sörja det som har skett. Det är inte konstigt utan en högst normal tanke och känsla. Vissa sorger går aldrig över och då kan det kännas som att det är lönlöst att göra något åt det överhuvudtaget. Om man har förlorat en närstående kan det till och med kännas som en skymf att inte sörja längre, om det till exempel har gått lång tid sedan dödsfallet. För sorg vill vara med och bredda förståelsen kring hur man bearbetar och hanterar dessa känslor. Sorg är komplext och det kan vara vanskligt att försöka förenkla det.

För sorg, för alla

Här på För sorg är alla välkomna, oavsett om du är barn eller vuxen och oberoende på vad som har gjort att du känner sorg. Vi hjälper till med att försöka förstå sorgens olika stadier, vilket är ett användbart verktyg för att kunna gå vidare i livet. Sorg är ingenting ovanligt och bör inte tas personligt som om man har gjort sig förtjänt av att drabbas. Tyvärr sker svåra händelser för nästan alla människor någon gång i livet och då är det bra att veta vad man kan göra för att minimera skadan. De flesta mår bra av dela med sig av sina känslor till andra, både vänner och professionella. Sorg är ingenting man bör bära ensam.